Θερινή λειτουργία του σχολείου

Το σχολείο μας, κατά τη διάρκεια του θέρους,  θα είναι ανοικτό κάθε Τρίτη 9.00-13.00
Ευχόμαστε σε μαθητές/μαθήτριες και γονείς
Καλό Καλοκαίρι.

Εγγραφές στην Α΄γυμνασίου

Οι γονείς -κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν κατά τη σχολική χρονιά 2018-19 στην Α' τάξη του γυμνασίου μας, παρακαλούνται να προσέρχονται καθημερινά 9-12 στο σχολείο για την εγγραφή  (υπογραφή στο ατομικό δελτίο του μαθητή/της μαθήτριας). 
Εγγραφές στα λύκεια

Από 22/6/2018 έως και 29/6/2018 οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής e-eggrafes για το αποτέλεσμα της δήλωσης προτίμησής σχολείου-λυκείοιυ χωρίς δυνατότητα τροποποίησης. 
Από 27/6/2018 έως και 29/6/2018 για όσους απορρίφθηκαν ή δεν έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής για λόγους ανωτέρας βίας, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής-Δήλωσης προτίμησης για τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. μέσω της εφαρμογής.