28η Οκτωβρίου 1940

"Κανένας δεν ξεχνά και τίποτα δεν ξεχνιέται"

Δεν υπάρχουν σχόλια: