«Το μάθημα των Γαλλικών»

  Στο σχολείο μας διδάσκεται η γαλλική γλώσσα από την ίδρυσή του ανελλιπώς μέχρι και σήμερα.
  Η διδασκαλία ξένων γλωσσών στη Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση συμβάλλει στην επαγγελματική κατάρτιση της νέας γενιάς και γίνεται μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.
Η αίθουσα των Γαλλικών
  Με άρμα τη γαλλική γλώσσα γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια ανθρώπους από διάφορα κράτη της Ευρώπης όπως Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία, Ιταλία, Ρουμανία, Βέλγιο με διαφορετικά ήθη και έθιμα, συνήθειες και παραδόσεις, τρόπο σκέψης και έκφρασης, πολιτισμό και τέχνη, δημιουργώντας μια κοινή κοινότητα μάθησης, ένα νέο σχολείο ανοιχτό στον κόσμο.
  Με τη χρήση της γαλλικής γλώσσας οι μαθητές κι εμείς επικοινωνούμε με μαθητές άλλων κρατών ενισχύοντας παράλληλα την επίτευξη της μάθησης και αναπτύσσοντας  την αποδοχή της διαφορετικότητας, την διαπολιτισμική συνείδηση αλλά και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
  Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Lingua/Socrates στο e-twinningl, στο Comenius διότι πιστεύουμε σε ένα ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία και όχι στη στείρα εκμάθηση γραμματικών κανόνων και φαινομένων μόνο.
  Θέλουμε χαρούμενους μαθητές με συμμετοχή σε δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν.
                                                                                                                                         bg...

Δεν υπάρχουν σχόλια: