ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΓΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ: Παρουσίαση του Περιοδικού μας
          Σωστή διατροφή:                 
Προϊόν παράδοσης, δείγμα πολιτισμού, συντελεστής υγείας.

Υπεύθυνος καθηγητής:
Μιχαήλου  Παντελίτσα

Συμμετοχή: Δημουλέα Μαρία
Συμμετείχαν 31  μαθητές:
Α.Ε   ( Γ1)            Α.Κ. (Γ1)         Δ.Κ.(Γ1)          Κ.Ι.(Γ1)                   Μ.Ε.(Γ2)
Α.Δ.   (Γ1)           Β.Π. ( Α1)       Δ.Δ.(Γ1)           Κ.Ι.(Β2)                 Π.Α.(Β2)
Α.Μ  ( Α1)          Γ.Θ.( Γ1)         Κ.Κ. (Γ1)          Κ.Π. (Γ2)               Π.Μ.(Γ2)
Α.Λ.  ( Γ1)          Δ.Μ. (Α1)        Κ.Ι. (Γ1)           Λ.Α. (Γ2)               Σ.Ε.(Γ3)
Α.Σ.   ( Γ1)         Δ.Ε. (Γ1)           Κ.Σ.(Γ1)           Μ.Μ.(Β2)            Σ.Μ.(Α3)
Α.Ε.   ( Γ1)        Δ.Ν. (Γ1)           Κ.Σ. (Γ1)          Μ.Δ. (Γ2)             Σ.Β.(Γ3)    Δεν υπάρχουν σχόλια: