Ζούμε Μαζί    

      Βιωματικές Δράσεις Α' Γυμνάσιου
2013-14
 Υπεύθυνη καθηγήτρια Μ. Δημητροκάλη

-Μετά την ένταξη των μαθημάτων των βιωματικών δράσεων στο πρόγραμμα μαθημάτων της Α’ γυμνασίου τα παιδιά που επέλεξαν τη δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο ‘’ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ..’’ εργάστηκαν ως εξής:
-Έγινε κατ’ αρχήν ο χωρισμός σε ομάδες εργασίας η επιλογή συντονιστή, και η πρώτη συζήτηση για τα θέματα που θα απασχολήσουν τους μαθητές στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς ,στο συγκεκριμένο project.
-Στην συνέχεια το πρώτο θέμα εργασίας ήταν η διαπροσωπικές σχέσεις – η συγγνώμη ,η αρνητική συμπεριφορά – το συναίσθημα αδικίας και η αποκατάσταση των σχέσεων .Οι μαθητές σε σχετικές εργασίες παρουσίασαν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους – έγιναν στην τάξη συζητήσεις με ανταλλαγή απόψεων και οι μαθητές κατάλαβαν πως η ευθύνη για την παρουσίαση εργασιών δεν είναι μόνο ατομική αλλά συλλογική , για όλα τα μέλη της ομάδας
-Τα επόμενα θέματα που απασχόλησαν τις ομάδες ήταν: η παρουσίαση προσωπικών συναισθημάτων, η διαχείριση συγκρούσεων ,η στάση μας απέναντι στον θυμό ,τον φόβο και την απογοήτευση
-Ιδιαίτερη σημασία, με σχετικές εργασίες δέθηκε στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού (bullying) , που απασχόλησε πολύ τους μαθητές και όλοι ανέφεραν με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις τους και τις εμπειρίες τους.
-Άλλο θέμα με ξεχωριστή σημασία ήταν το θέμα της διαφορετικότητας –του ατομικού σχολικού κοινωνικού περιβάλλοντος..

Τέλος, η συγκέντρωση και ταξινόμηση του υλικού για την παρουσίαση της τελικής εργασίας, δηλαδή της σχολικής εφημερίδας με τίτλο ‘’ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ..’’ έγινε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επιλογή θεμάτων και φροντίδα από όλους τους μαθητές!!!

         Δεν υπάρχουν σχόλια: