ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Το Γυμνάσιό μας συμμετέχει στο πρόγραμμα "Φιλοξενία" της Βουλής μαζί με 8 άλλα Σχολεία του Πειραιά  που συνδέει  ψηφιακά τους μαθητές απομακρυσμένων περιοχών της Μακεδονίας με το Σχολείο μας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές θα συμμετέχουν σε δράσεις της Βουλής και θα παρακολουθήσουν πολιτιστικές δραστηριότητες(π.χ.θέατρο) χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Τέλος το σχολείο της Μακεδονίας με το οποίο θα συνεργαστούμε θα επισκεφθεί το Σχολείο μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: