Προφορική ανακοίνωση/εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, Αθήνα12-15/11/15, ΕΚΠΑ.(Τζινιέρη Κανέλλα -Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Κοινωνική Ψυχολόγος(ΜSc) ειδική σύμβουλος Πρόληψης / αντιμετώπισης εξαρτήσεων(ατόμου-οικογένειας)

ΤΙΤΛΟΣ :Ενισχύοντας τη λειτουργικότητα για ένα σχολείο που "εμπεριέχει", Πολυεπίπεδο μοντέλο παρέμβασης στη σχολική κοινότητα.
Το «Γραφείο  υποστηρικτικής συμβουλευτικής» αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα  συμβουλευτικής στο σχολικό πλαίσιο που εντάχθηκε στις δράσεις 2 σχολικών μονάδων, αποτέλεσε ατομική αρχικά επιθυμία και προσπάθεια, που στη συνέχεια ενισχύθηκε από τη Δ/νση  Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά (ΠΥΣΔΕ Πειραιά) Σχολικούς Συμβούλους,  Διευθυντές/τριες και Συλλόγους Εκπ/κών 2 σχολικών μονάδων (1 χρόνο στο χώρο του 14ΟΥ  Γ/σίου Πειραιά και 3 στο Γ/σιο Ν. Φαλήρου).
 Γενικός σκοπός: η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω στρατηγικών πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και η δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης, με στόχο την αποφυγή φαινομένων κοινωνικής παθογένειας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης
Ειδικότεροι στόχοι: Η ψυχοκοινωνική κάλυψη αναγκών της σχολικής μονάδας (μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών). Η δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος για προαγωγή της μάθησης και πρόληψη-επίλυση προβλημάτων. Η ανάπτυξη γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ σχολείου - οικογένειας. Η πρόληψη και η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής. Η λειτουργική διαχείριση των συγκρούσεων. Η πρόληψη - αντιμετώπιση της σχολικής βίας/εκφοβισμού και της προβληματικής χρήσης διαδικτύου.
Σχετικά με μεθοδολογία και στρατηγικές: 1.Ακολουθείται ένα πλαίσιο αρχών που συνοψίζεται στα : α) ενσωμάτωση σύγχρονων τάσεων (WHO: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) με έμφαση στην πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση, β)έμφαση στην αυτοδιαχείριση  (ατόμου /ομάδας), με βάση την καλλιέργεια εσωτερικών κινήτρων γ) έμφαση στο σχολικό κλίμα (με το οποίο σχετίζεται ο δεσμός με το σχολείο) 2.Η πρόληψη και η επανόρθωση, βασικές λειτουργίες  της Συμβουλευτικής (υποδοχή αιτήματος – κινητοποίηση - παραπομπή)βασίστηκαν στις παραπάνω αρχές μέσω ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, ανάπτυξης συνεργασιών (δίκτυα), εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, για καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και συναισθηματικής εκπαίδευσης (οργάνωση/συμμετοχή σε ημερίδες/ομιλίες, ευαισθητοποίηση συλλόγων γονέων και εκπαιδευτικών, προληπτικές στοχευόμενες παρεμβάσεις σε μαθητές, συμβουλευτική)
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: ευαισθητοποίηση γονέων και ενίσχυση του γονικού τους ρόλου, αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω παραπομπών, συνεργασία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, ενίσχυση συναισθηματικής ωρίμανσης μαθητών/τριών μέσω εκπαίδευσης σε δεξιότητες ζωής (συναισθηματικές, επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων, επίλυσης προβλημάτων), ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών στην αναγνώριση και αξιοποίηση της διαφορετικότητας, βελτίωση σχολικού κλίματος.
 Γενικά, οι περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκαν στα 2 σχολεία- και για τις οποίες θα γίνει αναφορά στην παρουσίαση του προγράμματος- αφορούσαν σε δυσκολίες προσαρμογής στην οικογένεια και στο σχολείο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: