ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Σημαντικός αριθμός παιδιών  κάθε χρόνο  παρακολουθεί φροντιστηριακά μαθήματα, για να βελτιώσει τη σχολική επίδοση. Η Πολιτεία έχει  εισαγάγει το θεσμό της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τους μαθητές γυμνασίου, προκειμένου ΔΩΡΕΑΝ να έχουν φροντιστηριακή υποστήριξη σε ορισμένα βασικά μαθήματα.
Μολονότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι μαθητές/μαθήτριες του σχολείου και μέσω αυτών οι γονείς, η ανταπόκριση είναι περιορισμένη, ενώ εμείς γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες. Παρακάτω υπάρχει ενημέρωση σχετικά με την Ενισχυτική  Διδασκαλία. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για να βοηθήσουν τα παιδιά τους μέσω αυτής, ας επικοινωνήσουν άμεσα με το σχολείο.

 Σύντομα  θα ξεκινήσει η Ενισχυτική Διδασκαλία για την φετινή σχολική χρονιά. Μαθητές και μαθήτριες που δυσκολεύονται στα μαθήματα και έχουν ανάγκη περισσότερης βοήθειας για να τα καταφέρουν, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν απογευματινά μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε κάποιο κοντινό σχολείο (πέρσι ήταν το 2ο Γυμνάσιο στην Τζαβέλλα, ενώ φέτος μπορεί να είναι το δικό μας σχολείο).
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε ποια μαθήματα διδάσκονται και πόσες ώρες τη βδομάδα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Α’ Γυμνασίου
3
2
3
1
-
2
Β’ Γυμνασίου
3
2
3
1
1
2
Γ’ Γυμνασίου
3
2
3
1
1
2

Προκειμένου να επωφεληθούν τα παιδιά σας από την προσφορά αυτή, θα πρέπει άμεσα  να προσέλθετε εσείς αυτοπροσώπως στο σχολείο για να υπογράψετε σχετική υπεύθυνη δήλωση.  
Στην περίπτωση που αδυνατείτε να έλθετε στο σχολείο, ζητήστε μέσω του μαθητή/μαθήτριας μια υπεύθυνη δήλωση από εμάς, συμπληρώστε και υπογράψτε την και δώστε την στον μαθητή/μαθήτρια να μας την προσκομίσει. 
Ταυτόχρονα να μας τηλεφωνήσετε προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι υπογράψατε τη δήλωση.
Στη συνέχεια ο Σύλλογος Καθηγητών θα προτείνει τα παιδιά που χρειάζονται την ενισχυτική διδασκαλία, ώστε σύντομα μέσα στον Νοέμβριο (πιθανώς) να ξεκινήσουν τα μαθήματα. 
Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο  μάθημα.

Για κάθε πληροφορία τηλεφωνήστε στο σχολείο (210 4812109)

Δεν υπάρχουν σχόλια: