Πρόγραμμα Μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2017-18
στο Γυμνάσιο Καμινίων

Ώρες λειτουργίας
13.40-14.20 (Μόνο Παρασκευή)
1η ώρα: 14.30-15.15
2η ώρα: 15.20-16.05
3η ώρα: 16.10-16.55
Τρίτη
1η και 2η ώρα: Αρχαία Ελληνικά  Α’ γυμνασίου
1η και 2η ώρα: Αγγλικά Α’ γυμνασίου
1η και 2η ώρα: Μαθηματικά Β’  Γυμνασίου
3η ώρα Μαθηματικά Α΄ γυμνασίου
4η ώρα: Φυσική Α’ γυμνασίου
Πέμπτη
1η και 2η ώρα: Μαθηματικά Α’ γυμνασίου
3η και 4η ώρα: Νέα Ελληνικά Α’ γυμνασίου
3η ώρα: Μαθηματικά Β΄ γυμνασίου
Παρασκευή
13.40-14.25  Αρχαία Ελληνικά 
14.30-15.15  Αρχαία Ελληνικά

15.20-16.05 Νέα Ελληνικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: