Εγγραφές στα λύκεια

Από 22/6/2018 έως και 29/6/2018 οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής e-eggrafes για το αποτέλεσμα της δήλωσης προτίμησής σχολείου-λυκείοιυ χωρίς δυνατότητα τροποποίησης. 
Από 27/6/2018 έως και 29/6/2018 για όσους απορρίφθηκαν ή δεν έχουν υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής για λόγους ανωτέρας βίας, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής-Δήλωσης προτίμησης για τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. μέσω της εφαρμογής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: