Εγγραφές στην Α΄γυμνασίου

Οι γονείς -κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν κατά τη σχολική χρονιά 2018-19 στην Α' τάξη του γυμνασίου μας, παρακαλούνται να προσέρχονται καθημερινά 9-12 στο σχολείο για την εγγραφή  (υπογραφή στο ατομικό δελτίο του μαθητή/της μαθήτριας). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: